(TBKTSG Online) -Festival Huế 2014 [...]

travel
Nhiều khách mua tour du lịch Festival Huế

(TBKTSG Online) -Festival Huế 2014 diễn ra từ ngày 12-4 đến ngày 20-4 là một trong những sự kiện văn hóa nổi bật trong tháng 4. Theo số liệu của một số công ty du lịch , tuy chương trình mới quảng bá hơn hai tuần nhưng lượng khách đăng ký đã vượt 50% kế hoạch.

News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/dulich/chuyendongdl/112632/

Read More!
  • (TBKTSG Online) – Trong bốn [...]

  • (TBKTSG Online) – Dù có [...]

  • (TBKTSG Online) – Trong thời [...]

  • (TBKTSG Online) – Ngày càng [...]

  • (TBKTSG Online) – Nhằm thu [...]

Nhiều khách mua tour du lịch Festival Huế

(TBKTSG Online) -Festival Huế 2014 [...]

Comment for

(TBKTSG Online) -Festival Huế 2014 [...]WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Log in