Huế mưa

travel
Huế mưa

(TBKTSG Online) – Chúng tôi ra Huế vào những ngày khí hậu áp thấp nhiệt đới; trời cứ mưa suốt. Từ miền Nam nóng bức đến với cái lạnh buôn buốt của những đợt mưa lất phất, bay bay khiến tôi thấy người cứ chống chếnh, quắt queo thế nào ấy.

News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/dulich/nhatkyluhanh/72874/

Read More!
  • Thanh trà mùa viêm nhiệt
  • Gần tới Festival, Huế tăng giá vé tham quan
  • Cháo lòng chợ Mai ở Huế
  • Nhiều tour khuyến mãi cho mùa Valentine
Huế mưa

Huế mùaRecent Posts

Comment for Huế mưaWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Log in