Nhiều khả năng các [...]

news
Xe con sẽ phải dán nhãn tiêu thụ nhiên liệu?

Nhiều khả năng các loại xe chở người từ 7 chỗ ngồi trở xuống lưu hành tại Việt Nam sẽ buộc phải dán nhãn năng lượng kể từ 1/1/2015

News Update! http://vneconomy.vn/20140404051914774P0C23/xe-con-se-phai-dan-nhan-tieu-thu-nhien-lieu.htm

Read More!
  • News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/dothi/nhadat/112699/

  • Hà Nội yêu cầu [...]

  • News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/ghinhan/112312/

  • News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/thegioi/ghinhan/112039/

  • News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/doisong/111966/

Xe con sẽ phải dán nhãn tiêu thụ nhiên liệu?

Nhiều khả năng các [...]

Comment for

Nhiều khả năng các [...]WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Log in