Hiện lượng đường tồn [...]

news
Tồn kho gần 600 nghìn tấn, giá đường “đang rơi tự do”

Hiện lượng đường tồn kho tại các nhà máy đã lên đến 588.700 tấn, cao hơn năm trước 140.590 tấn

News Update! http://vneconomy.vn/20140403113458304P0C19/ton-kho-gan-600-nghin-tan-gia-duong-dang-roi-tu-do.htm

Read More!
  • (TBKTSG Online) – Theo các [...]

  • News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/nongnghiep/tintucthitruong/112548/

  • News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/112459/

  • (TBKTSG Online) – Trong bốn [...]

  • News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/xahoi/sukien/112295/

Tồn kho gần 600 nghìn tấn, giá đường “đang rơi tự do”

Hiện lượng đường tồn [...]

Comment for

Hiện lượng đường tồn [...]WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Log in