NHNN siết trạng thái ngoại tệ tại các ngân hàng

news
NHNN siết trạng thái ngoại tệ tại các ngân hàng

(TBKTSG Online) – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành thông tư quy định về trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài, theo hướng siết chặt hơn.

News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/73524/

Read More!
  • Hãng công nghệ lớn của Nhật bắt tay với Viettel
  • Swift loại ngân hàng Iran khỏi hệ thống
  • Đà Nẵng tổ chức thi dù bay quốc tế
  • Đền Đồng Bằng ở Quỳnh Phụ, Thái Bình
  • Hãng Apple đổi mới logo?
NHNN siết trạng thái ngoại tệ tại các ngân hàng

các Hàng ngân ngoại NHNN siết tạiRecent Posts

Comment for NHNN siết trạng thái ngoại tệ tại các ngân hàngWP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Log in