Trong 30 ngày kinh [...]

news
Doanh số McDonald’s Việt Nam “vượt xa kỳ vọng”

Trong 30 ngày kinh doanh đầu tiên, cửa hiệu tiên phong của McDonald’s tại Việt Nam bán được 61.980 bánh kẹp Big Mac

News Update! http://vneconomy.vn/201403190825569P0C19/doanh-so-mcdonalds-viet-nam-vuot-xa-ky-vong.htm

Read More!
  • News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/tintuc/111902/

  • News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/111822/

  • News Update! http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/111679/

  • Chỉ còn 4 năm [...]

  • Bộ Tài chính đề [...]

Doanh số McDonald’s Việt Nam “vượt xa kỳ vọng”

Trong 30 ngày kinh [...]

Comment for

Trong 30 ngày kinh [...]WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Log in