Công viên Yên Sở [...]

news
Công viên “đổi đất lấy hạ tầng” tại Hà Nội mở cửa

Công viên Yên Sở có tổng diện tích 323 ha, được xem là công viên lớn nhất Hà Nội

News Update! http://vneconomy.vn/20140404055211772P0C17/cong-vien-doi-dat-lay-ha-tang-tai-ha-noi-mo-cua.htm

Read More!
  • ( TBKTSG Online ) – [...]

  • Hà Nội yêu cầu [...]

  • (TBKTSG Online) – Trong bốn [...]

  • Trang Business Insider giới [...]

  • (TBKTSG Online) – Tuy biểu [...]

Công viên “đổi đất lấy hạ tầng” tại Hà Nội mở cửa

Công viên Yên Sở [...]

Comment for

Công viên Yên Sở [...]WP Theme & Icons by N.Design Studio
Entries RSS Log in